a

 

Te downloaden formulieren:

PDF

Ongevallenaangifte

Vanaf november 2022 heeft de Wandelsport Vlaanderen vzw een nieuwe verzekeringspolis afgesloten bij Ethias.
Download hier het formulier en bewaar het in je wandelboekje.

Excell

Wandelblad

Download en bewaar. Jaarlijkse (indien gewenst) te bezorgen vóór 10 januari aan het secretariaat.
Lees hier hoe je het formulier elektronisch kan gebruiken.