a


Busreizen:

Reglement voor binnenlandse busreizen

* De inschrijving voor de busreizen bedraagt 10 euro.

* Bij afwezigheid, zonder, of te laat verwittigen , kan men geen terugbetaling van de inschrijving bekomen.
Dit wil zeggen dat de 10 euro in de kas van de bussen gaat.

*De inschrijving is pas geldig als het betalen bedrag cash of per overschrijving voldaan werd, behalve de personen die op de wachtlijst stonden.
Die mogen nog op de bus betalen.

* De deelnemers van de vorige busreis kunnen op die reis reeds inschrijven en betalen voor de volgende busuitstap.

* De datum van betaling geldt voor de beschikbare plaatsen.

* De betaalde bedragen, ontvangen nadat de bus vol zit, worden teruggegeven, of op de wachtlijst gezet indien er eventuele plaatsen vrijkomen.
Deze personen worden hiervan verwittigd per telefoon of e-mail.

* De deelnemers die pas de laatste week inschrijven moeten eerst verwittigen via mail, sms of telefonisch.

* Eventuele deelnemers, die betaald hebben en niet kunnen meegaan, krijgen het betaalde bedrag weer indien ze tijdig verwittigen.
Ten laatste de dag voordien voor 18 uur.
Ze zijn NIET automatisch ingeschreven voor de volgende busreis.

* Deelnemers worden gevraagd om proper schoeisel te veranderen vooraleer op de bus te stappen na de wandeling(en).

* GEEN honden op de busreizen.

Voor inlichtingen: Willy Jadoul (via mail,steeds om leesbevestiging vragen) of via GSM.